Alpinisti in mediji
Planinski vestnik - 2001/01/003

Več zornih kotov

Alpinizem je eno od področij človekovega udejstvovanja, katerega aktivni udeleženci ševedno trdijo, da njihovo početje razen njih samih ne razume prav nihče pod tem soncem. Ker večinoma ne dopuščajo možnosti, da bi lahko veličino njihovih dejanj dojel in vrednotil razen njih še kdo drug, si lastijo pravico, da udejstvovanje na svojem področju še sami ocenjujejo tako po kakovostni kot težavnostni plati, ga sami komentirajo, kljub napredku tehnike sami fotografirajo in sami pišejo ocene in predvsem slavospeve - ker naj bi razen njih samih teh dejanj ne razumel prav nihče drug. Na tekmovanja v vseh športnih panogah športniki in njihovi funkcionarji vabijo novinarje, da bi javnosti objektivno predstavili njihove dosežke, predvsem še na velikih in največjih tekmovanjih. Na največjih alpinističnih odpravah so alpinisti pripravljeni vzeti s seboj novinarja predvsem zato, da bi sproti poročal o dogajanjih na gori (in da bi mu potem očitali, da je bilo njegovo poročanje neobjektivno in predvsem senzacionalistično), sklepno dejanje, ki naj bi v knjižni obliki javnosti naslikalo odpravo in njene cilje, pa naj bi začrtali udeleženci, alpinisti sami.

To ni od danes, to je na slovenski alpinistični sceni od nekdaj: alpinisti so odpravo organizirali, plezali, fotografirali, pisali o njej, jo ocenjevali in kritizirali vsakogar, ki se je drznil dotakniti njihovih krogov. Od nekdaj komajda dovolijo kakršno koli vrednotenje svojih dejanj od zunaj; ali potemtakem novinarji ne bi smeli ocenjevati nobenega političnega, kulturnega, športnega in še drugačnega dogajanja, ki ne bi bilo do vseh potankosti v prid pogledom ustvarjalcev teh dejanj?

Če alpinizem ni le športno, ampak tudi še drugačno dejanje, bi morali njegovi akterji še toliko bolj dopustiti še drugačne poglede na svojo dejavnost, kot jih imajo sami. Ko jih ne dopuščajo, se nehote zapirajo v lastne kroge, v katerih sami sebi dopovedujejo tisto, kar sami že vedo. Za popularizacijo gorništva v najširšem smislu pa bi bilo koristno, če bi bilo tudi na tem področju dopuščenih več pogledov na isti dogodek in na iste oblikovalce alpinistične zgodovine.

Marjan Raztresen

Marjan Raztresen je eden prvih odpravarskih "embedded" novinarjev, ki je bil "vgnezden" na alpinistični odpravi Everest '79 o kateri je napisal knjigo Kruta gora. (op. Marka Prezlja)

 

Razno
Vizitka Objave E-pošta Povezave