Alpinist leta
Zavrnitev naziva "alpinist leta" 2000 in 2001

Komisiji za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije

Čeprav ste očitno opazili mojo alpinistično aktivnost v preteklem letu, vam sporočam, da se "slovesne podelitve" naziva "alpinista leta" ne bom udeležil. K takšni neprijetni odločitvi me poleg nejasnih osnov tovrstnega ocenjevanja alpinistov navaja tudi dejstvo, da je bil naziv "alpinist leta" vse prevečkrat ponižan. Tudi sam sem bil v imenu tega naziva že javno izpostavljen - v času, ko sem naziv še sprejemal kot "promocijo" alpinizma.
Planinska zveza Slovenije institucijsko ali v medijih ni nikoli stopila v bran nazivu, ki ga sama podeljuje. Še več. Vodstvo naše krovne organizacije je s svojimi izjavami javno razvrednotilo ta naziv. S tem me je, žal, prepričalo v njegovo manjvrednost.
Preteklost mi je torej pokazala, da je tovrstno rangiranje le dodatno netilo za zdrahe med zdaj že skorajda pregovorno nesložnimi alpinisti in s tem predstavlja nekakšno "antipromocijo" za alpiniste.
Pri tem torej ne želim sodelovati.

Želim vam, da razmislite o smiselnosti podeljevanja naziva "alpinist leta" ali ustrezno prevrednotite ta naziv in jasno utemeljite osnove ter vsebino tovrstnega vrednotenja v okviru alpinistične srenje. Upam, da bo moja odločitev pripomogla vsaj k razjasnitvi pomena in namena dodelitve spornega naziva - z mislijo na usmeritve v prihodnosti ter z ustrezno distanco med alpinizmom in trženjem.

Lep pozdrav.

Marko Prezelj

 

Razno
Vizitka Objave E-pošta Povezave